Dokončili jsme zaregulování topení, chlazení a vzduchotechniky včetně čistých prostor na novém objektu Fyzikálního ústavu Akademie věd

Fyzika pro 21. století. Vědci dostanou nové unikátní laboratoře pro špičkový výzkum
https://www.fzu.cz/aktuality/fyzika-pro-21-stoleti-vedci-dostanou-nove-unikatni-laboratore-pro-spickovy-vyzkum