Rekonstrukce VŠCHT budova B – Zikova ulice spěje k cíli, probíhají funkční zkoušky systémů TZB. Projektovali jsem systémy chlazení, vytápění a vzduchotechniky, během výstavby jsme zajišťovali autorský dozor