Projektová dokumentace

Firma řeší v oboru vytápění, vzduchotechniky a klimatizace zakázky od studie přes všechny stupně projektů po realizaci, uvedení do provozu a následný servis. Máme rozsáhlé zkušenosti také ve speciálních oborech vzduchotechniky, jakými jsou pneumatická doprava, odprašování, stlačený vzduch, ale také klimatizace laboratoří a čistých prostorů.

Projektujeme a dodáváme vzduchotechnická zařízení pro výroby s výskytem prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů, jako jsou lakovny, laminovny a výroba syntetických nátěrových systémů. Řešíme prostředí galvanoven, kde se ve vzdušině vyskytují aerosoly kyselin.

Pro práci využíváme tento software: Revit, AutoCAD, CADKon, Protech, KCAD Svoboda software