Posudky a revize

Odborné posudky a následné revize jsou dnes povinnou součástí projektu stavby a provozní dokumentace technických zařízení v budovách.

Provedeme pro vás:

Kontroly klimatizací a kotlů. Jsou povinné pro všechny provozovatele klimatizací s příkonem nad 70 kW a provozovatele kotlů o výkonu nad 70 kW vyjma kotlů v rodinných domcích. (zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění)

Kontroly těsnosti klimatizací. Tato kontrola je povinná pro všechny klimatizace s obsahem chladivové náplně nad 3 kg. (vyhl. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu)

Revize požárních klapek. Jsou povinnou součástí dokumentace stavby ke kolaudaci a následně musí být 1 x ročně aktualizovány. ( vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany)

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení a kotlů. Jsou povinnou součástí přejímky tlakových zařízení a musí být 1 x ročně obnovovány. (ČSN 690012 tlakové nádoby stabilní, ČSN 070710 provoz obsluha parních a horkovodních kotlů, vyhl. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách)