Vzduchotechnika a klimatizace

Vzduchotechnika a klimatizace komplexně – od studie přes všechny stupně projektů po realizaci, uvedení do provozu a následný servis. Máme rozsáhlé zkušenosti také ve speciálních oborech vzduchotechniky, jakými jsou pneumatická doprava, odprašování, stlačený vzduch a klimatizace laboratoří a čistých prostorů.