E.I.A. a akustické studie

Těžištěm naší činnosti v oblasti ekologie je především ochrana životního prostředí v souvislosti s výstavbou nových záměrů, jejich rozšiřováním a změnou technologie. Zabýváme se zejména ochranou před hlukem a znečištěním ovzduší, navrhujeme protihluková opatření a zařízení pro snižování emisí. S tím souvisí i ochrana pracovního prostředí.

Hlavní činnosti naší společnosti v oblasti ekologie:

 • EIA – vypracování oznámení pro zjišťovací řízen, dokumentací a posudků o vlivu staveb na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – autorizovaná osoba
 • Zpracování akustických studií pro šíření hluku z průmyslových a dopravních zdrojů do okolí a návrhy protihlukových opatření pro ochranu obytné zástavby. Studie zpracováváme i pro rodinné a bytové domy, kde se často jedná o hluk z tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení
 • Autorizované měření hluku v komunálním prostředí u chráněné obytné zástavby, a to jak z průmyslových zdrojů, tak i ze silniční, tramvajové a železniční dopravy, kdy provádíme i sčítání dopravy pro kalibrace výpočetních modelů v navazujících akustických studiích
 • Návrhy a realizace protihlukových opatření na stávajících zdrojích hluku i v projektové dokumentaci – návrhy odhlučnění v interiérech i v exteriéru (akustické bariery, protihlukové stěny, akustické obklady, kabiny) včetně realizací.
 • Zpracování rozptylových studií škodlivin a odborných posudků podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Řešení problematiky pracovního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce
 • Provádění botanických, zoologických a dendrologických průzkumů včetně návrhů ochrany chráněných rostlin a živočichů
 • Provádění pedologických průzkumů a výpočty odvodů za vynětí ze ZPF.
 • Hodnocení zdravotních rizik autorizovanou osobou – hodnocení rizik hluku a chemických škodlivin
 • V součinnosti s naším oddělením vzduchotechniky provádíme návrhy zařízení na snižování emisí do ovzduší – filtrace prachu, snižování emisí VOC (těkavých organických látek) – návrhy biofiltrů a zařízení pro termickou oxidaci (dopalování)
 • Posudky vlivů záměru na krajinný ráz

Přehled vybraných oznámení a dokumentací EIA, zpracovaných naší firmou:

Oznámení

HKK193 Stáčiště, úložiště a rozvod NTL propanu pro vytápění a ohřev do mísícího jádra-Betonárka CE 50, Dvůr Králové nad Labem, Tyršova ulice
HKK369 Nový skladový areál – Elektram Hradec Králové
MSK1776 Sběr, výkup a nakládání s kovovými odpady v areálu STEELTRADE, s.r.o. v k.ú. Sviadnov
MZP324 Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III
MZP415 Linka KDV 1000 Loděnice
OV1058 Úprava výrobního objektu pro nové technologické využití – EPOLI (CZECHIA) v Libčicích nad Vltavou
OV1121 Háje – Sportovní areál „Nad přehradou“
OV1129 Hostivař – sportovní centrum K Lesoparku
OV1136 Výroba izolačních a plášťových směsí PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Praha 15
OV1218 VALEO Rakovník – Přístavba haly V. včetně komunikací, přípojek sítí a technologických zařízení, stavební úpravy hal I., II. a IV., změna využití haly IV.
OV2059 KIN Mladá Vožice
OV3064 Hala pro výrobu samonosných van, k.ú. Horní Bříza, p.č.st. 142/9
OV6138 Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN – navýšení projektované kapacity
OV6240 Výroba sprchových vaniček Krasíkov
PAK570 Rozšíření závodu Bűhler CZ s.r.o. Žamberk
PHA024 LIDL – prodejna potravin V Štíhlách, Praha 4
PHA045 Polyfunkční centrum QUINTA-ANALYTICA, Praha 15 – Hostivař
PHA079 Tiskárna Poděbradská 26 – III. etapa, Praha 9 – Vysočany
PHA183 Tiskárna Poděbradská – IV. etapa, Praha 9, k.ú. Vysočany
PHA264 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA a.s., přístavba výrobního monobloku – haly G1, H1, I1 a F1, k.ú. Hostivař a k.ú. Dolní Měcholupy
PHA286 Výstavba bytového domu „Vavřenova“, Praha 4 – Braník
PHA314 Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 – Hostivař
PHA330 Bytový soubor „NeoZličín“, II. etapa, Praha – Zličín
PHA372 Sportovní klubové zařízení – Central Park Praha 3, k.ú. Žižkov
PHA390 Administrativní centrum Krejcárek, Praha 3, k.ú. Žižkov
PHA406 Obchodní centrála firmy FRONIUS, k.ú. Dolní Měcholupy, Praha 15
PHA411 OAC Millennium 2001, Praha 3 – Vinohrady
PHA480 Administrativně skladový komplex Camping Gaz CS s.r.o., č.parc. 1233/2, k.ú. Dolní Chabry, Praha 8
PHA496 Dům pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíře
PHA521 Rezidence Blankyt, Praha 18 – Letňany
PHA523 OAC Millennium 2008 – KRYSTAL, Vinohradská – Praha 3
PHA560 Administrativní budova a skladová hala v Letňanech, Praha 18
PHA595 Obytný soubor Písečná – Troja, Praha 8, k.ú. Troja
PHA664 Rozšíření zpevněných ploch – Prakab, k.ú. Hostivař, Praha 15
PHA725 Příprava mycích prostředků, WashTec CZ spol. s r.o., ul. U Trati, Praha 10, č.parc. 4341/1, k.ú. Strašnice
PHA732 Obytný areál v Uhříněvsi „Nad Volyňkou“, Praha 22
PHA761 Rezidence Suchdol Vistas, Praha-Suchdol
PHA783 Obytný soubor „Letňany Sever“, Praha 18, k.ú. Letňany
PHA805 Polyfunkční dům Levského, Praha 12 – Modřany
PHA848 Dostavba areálu Regulus, Praha 12, k.ú. Modřany
PHA954 Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha 7 – Letná
PHA1008 Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení, k.ú. Dolní Chabry a k.ú. Čimice
PHA1051 Hotel Letná, Praha 7
PHA1130 Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín, Praha 6
PLK1768 II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1
STC029 Prodejna potravin LIDL ulice Americká, Kladno-Kročehlavy
STC042 Prodejna potravin LIDL, ulice Pražská, Dobříš
STC083 Provozní areál ICLA Šestajovice
STC150 Dostavba a modernizace závodu KOPOS KOLÍN a.s.
STC168 Tiskárna SPD Kolín
STC261 Prodejna PLUS Mělník
STC371 Výrobna uzenin firmy LE a CO Zlatníky – Hodkovice
STC378 Komerční areál Prague – West Business Center Chrášťany
STC416 R6 PARK v Jenči
STC592 Distribuční centrum Jirny
STC615 Soubor dopravních staveb – MÚK Hostivice
STC671 Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město, I. etapa Radostín – Potěhy
STC765 Tulipán Park IV – Komerční centru Hostivice, IV. etapa
STC789 Business Park – R1 Chrášťany
STC866 Komerční areál Prague West Business Center Chrášťany – 2. etapa výstavby
STC1018 Digitální tiskárna fy Consolidated Graphics Prague s.r.o. v Chrášťanech
STC1081 Obytný soubor Ostende, Poděbrady
STC1082 P&R u železniční stanice Beroun
STC1134 Parkovací dům Příbram
STC1157 Intenzifikace ropovodu DN 500 a produktovodu DN 250 v úseku Potěhy – ČS Nové Město u Kolína – II. etapa
STC1266 Rozšíření stávajícího parkoviště LEGO 3 – MC HOUSE
STC1427 Sběr, výkup a nakládání s kovovými odpady, STEELTRADE, s.r.o., Spomyšl
STC1445 Rozšíření skladových ploch a železniční vlečky – KOPOS Kolín a.s.
STC1464 Sběr, výkup a nakládání s kovovými odpady, KOVOŠROT VRAŇANY s.r.o. v k.ú. Spomyšl
STC1500 Rekonstrukce a přestavba polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi
STC1980 GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE
STC2134 SKLADOVÝ A OBCHODNÍ AREÁL ODOLENA VODA
ULK650 Zpracování kovového odpadu na pozemku č.parc.4464/1, k.ú.Louny
ULK844 Modernizace sklářské vany a využití odpadního tepla VITRABLOK, s.r.o. Duchcov
ULK1100 Rozšíření výroby barev HET Ohníč
HKK698 Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku
HKK730 Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER-GFK- LAKOVNA II
OV4197 Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most
OV6138 Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN – navýšení projektované kapacity
STC789 Business Park – R1 Chrášťany
STC1980 GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE